Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Den otevřených dveří
CZ | ENG

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

V roce 2018 již proběhly. Další plánujeme uspořádat na podzim 2019.

 

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že každoročně v podzimním období, v termínu konání „Týdne vědy a techniky“, se vědecké ústavy a instituce Akademie věd České republiky otevírají odborné i laické veřejnosti. Stejně tak činí i Ústav makromolekulární chemie AV ČR, jehož budova byla postavena v roce 1963, a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle.  

V současné době badatelé z ÚMCH v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů započaté prof. O. Wichterlem úspěšně pokračují a aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky je jedním z nosných výzkumných témat. Zájem chemiků se také zaměřil k využití polymerů jako chytrých dopravních prostředků léčiv, které přesně putují tam kam mají. Navíc řada nově připravených polymerních materiálů prokazatelně podporuje růst živých buněk, což je velmi nadějné pro buněčnou terapii, regeneraci tkání kůže, cévní stěny a třeba i nervového systému. Na druhou stranu pak závratně rostoucí ceny ropy vzbuzují zájem badatelů o přípravu co nejúčinnějších palivových článků, jejichž jedinou zplodinou bude voda. A to není hudba příliš vzdálené budoucnosti. Na řadě pracovišť pak mohou zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Schématické znázornění nosiče léčiva, které se nachází uvnitř polymerní micely. Na povrchu léčiva jsou selektivní protilátky, které směrují micelu přímo do postiženého orgánu.

Ovšem ústavy AV ČR nejsou jen centry lidského vědění, ale poskytují prostor pro rozvoj a prezentaci kultury a umění. Sama budova Ústavu makromolekulární chemie, realizovaná v letech 1960 - 1964 podle projektu architekta Karla Pragera, patří k nejvýznamnějším českým architektonickým dílům poválečného období. Vyniká ve skupině staveb (Bruselský pavilon, Bruselská restaurace, pavilon Z v Brně, plavecký stadion v Podolí), v nichž se česká architektura rozešla se stylovými prostředky socialistického realismu a navázala opět kontakty s moderní světovou architektonickou tvorbou. Díky tomu byla tato budova v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Jistě tedy stojí za to shlédnout nejenom exteriér této budovy, ale i řešení interiéru.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život