Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Den otevřených dveří
CZ | ENG

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

Konají se ve středu 13. a čtvrtek 14. listopadu 2019,
vždy od 9:00 (přednášky), resp. 10:00 (exkurze) do 17:00 h.

Kontakt: Marie Rodová, tel.: 296 809 332
E-mail: rodova
Registrace: Zejména školy a větší skupiny prosíme o registraci předem

Síla Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je v mezioborovém prolínání chemie, fyziky a biologie. Výzkum v laboratořích ÚMCH postihuje polymery ve všech fázích jejich „života“: od syntézy, přes cílenou úpravu vlastností až po výzkum zaměřený na degradaci a recyklaci polymerů postupy šetrnými k životnímu prostředí.

Exkurze do laboratoří

Nabízíme Vám zajímavé exkurze do laboratoří ve skupinkách 15 osob. Jedna exkurze trvá celkem 60 minut. Můžete si vybrat ze 6 okruhů.

Okruh 1 - Biolékařské polymery

Biolékařské polymery – vývoj nových polymerních léčiv a diagnostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění. 3D materiály a kultivace buněk na nich pro zjištění jejich aplikací pro terapii očních onemocnění, neuronálních nebo kloubních a kostních onemocnění.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & Polymery v regenerativní medicíně

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj polymerních systémů pro theranostiku, tj. radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti radioanalytických metod při fyzikálně-chemickém testování polymerních materiálů pro různé aplikace.

Polymery v regenerativní medicíně – vývoj biodegradovatelných polymerních materiálů založených na přírodních polysacharidech, syntetických poly(amino kyselinách), polyesterch a biologicky aktivních peptidech.

Okruh 3 - Polymerní gely & Syntéza polymerů

Polymerní gely – vývoj syntetických makromolekulárních hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Ve spolupráci s lékaři a biology studium interakcí hydrogel – buňky nebo hydrogel - živá tkáň. Zkoumání vztahů mezi chemickým složením hydrogelu, procesem vzniku a jeho mechanickými vlastnostmi.

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, radikálové a řízené radikálové polymerizace. Syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů.

Okruh 4 - Polymerní membrány & Vodivé polymery

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články. Polymerní elektrolyty pro lithiové baterie.

Vodivé polymery – v laboratoři vodivých polymerů lze shlédnout přípravu polyanilinu. Tento elektricky vodivý polymer je možné nanést na nejrůznější materiály, např. na textil, a ukážeme příklad použití pro vedení elektrického proudu.

Okruh 5 - Polymery pro elektroniku a fotoniku & NMR spektroskopie

Polymery pro elektroniku a fotoniku – syntéza nových foto- a elektricky aktivních polymerů a studium jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů v polymerech.

NMR spektroskopie – struktura a dynamika polymerních materiálů – zkoumání molekulární struktury a segmentové dynamiky makromolekulárních materiálů a hledání vztahů s materiálovými vlastnostmi. Rozvoj NMR krystalografie pro farmaceutické aplikace.

Okruh 6 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Morfologie polymerních materiálů

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání struktury polymerů, zejména za použití mikroskopických a mikro-mechanických technik; hledání vztahů mezi strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi; Vybrané aplikace: modifikace polymeru UHMWPE pro kloubní náhrady se zvýšenou životností.
 

Přednášky

13. 11. 9:00–10:00, sál A
14. 11. 12:00–13:00, sál A

Molekulární obři

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Názorná a zábavná přednáška o polymerech a makromolekulách.

13. 11. 12:00–13:00, sál A
14. 11. 9:00–10:00, sál A

Polymerní nosiče léčiv

Mgr. Petr Chytil, Ph.D., PharmDr. Eva Randárová, Ph.D.

Cílená léčba nádorových a zánětlivých onemocnění je důležitá pro zvýšení účinnosti léčby. Speciální syntetické polymery lze použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat. Zdravá tkáň proto není léčbou poškozena.

 

Zveme vás též na polymerní akce mimo ÚMCH

12. 11. 10:00 - Malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí, Praha 1
12. 11. 17:00 - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady, Plzeň

Věda v konťáku - informační procházka světem plastového odpadu

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Cílem programu je vyložit běžnému uživateli smysl třídění plastového odpadu a možnosti jeho dalšího zpracování. Návštěvníci se hravým způsobem seznámí s významem pojmů makromolekula, polymer, plast a aditivum. Dále bude vysvětlen vztah mezi molekulární strukturou polymerů a jejich recyklovatelností spolu s technologickými, ekologickými a ekonomickými vztahy podmiňujícími další využití plastového odpadu.

12. 11. 16:00 - Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Polymerní nanočástice pro léčbu intracelulárních bakteriálních infekcí – tuberkulózy a černého kašle

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Původci intracelulárních bakteriálních infekcí mykobakterie se v lidském těle ukrývají zejména v makrofázích, buňkách našeho imunitního systému. V nich jsou schopny se dále množit a unikat dosahu podávaných léčiv. Tuberkulóza postihuje zejména plíce a v současnosti ji mezi infekčními zabijáky řadíme celosvětově na druhé místo hned za HIV, přestože funkční léčbu či očkování máme k dispozici již přes půl století. Nadějným přístupem pro účinnou léčbu je využití nanomedicíny.


Dny otevřených dveří se konají v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR

Přijďte, těšíme se na Vás!


 

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že každoročně v podzimním období, v termínu konání „Týdne vědy a techniky“, se vědecké ústavy a instituce Akademie věd České republiky otevírají odborné i laické veřejnosti. Stejně tak činí i Ústav makromolekulární chemie AV ČR, jehož budova byla postavena v roce 1963, a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle.  

V současné době badatelé z ÚMCH v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů započaté prof. O. Wichterlem úspěšně pokračují a aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky je jedním z nosných výzkumných témat. Zájem chemiků se také zaměřil k využití polymerů jako chytrých dopravních prostředků léčiv, které přesně putují tam kam mají. Navíc řada nově připravených polymerních materiálů prokazatelně podporuje růst živých buněk, což je velmi nadějné pro buněčnou terapii, regeneraci tkání kůže, cévní stěny a třeba i nervového systému. Na druhou stranu pak závratně rostoucí ceny ropy vzbuzují zájem badatelů o přípravu co nejúčinnějších palivových článků, jejichž jedinou zplodinou bude voda. A to není hudba příliš vzdálené budoucnosti. Na řadě pracovišť pak mohou zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Schématické znázornění nosiče léčiva, které se nachází uvnitř polymerní micely. Na povrchu léčiva jsou selektivní protilátky, které směrují micelu přímo do postiženého orgánu.

Ovšem ústavy AV ČR nejsou jen centry lidského vědění, ale poskytují prostor pro rozvoj a prezentaci kultury a umění. Sama budova Ústavu makromolekulární chemie, realizovaná v letech 1960 - 1964 podle projektu architekta Karla Pragera, patří k nejvýznamnějším českým architektonickým dílům poválečného období. Vyniká ve skupině staveb (Bruselský pavilon, Bruselská restaurace, pavilon Z v Brně, plavecký stadion v Podolí), v nichž se česká architektura rozešla se stylovými prostředky socialistického realismu a navázala opět kontakty s moderní světovou architektonickou tvorbou. Díky tomu byla tato budova v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Jistě tedy stojí za to shlédnout nejenom exteriér této budovy, ale i řešení interiéru.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život