Ceny a ocenění

2019

Profesor Karel Dušek převzal vysoké ocenění The Society of Polymer Science Japan - SPSJ International Award for Theoretical Studies of Formation, Structure and Property of Polymer Networks and Polymer Gels. Srdečně blahopřejeme!

 

Profesor Pavel Kratochvíl obdržel dne 27.6. 2019 Cenu za celoživotní přínos Akademii věd z rukou předsedkyně Evy Zažímalové.

podrobněji na stránkách AV ČR

 

Mgr. Lenka Loukotová, Ph.D. obdržela hlavní cenu Sanofi za farmacii z rukou nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Lehna dne 26.6.2019.

podrobnější článek

 

2018

doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc., RNDr. Jana Kovářová, CSc. a RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. získali Ocenění Akademické rady AV ČR za vědeckou publikaci v mezinárodním vědeckém časopise s nejvyšším počtem citací, která vznikla jako společná publikace autorů  z Akademie věd ČR a ze Slovenskej Akadémie vied v období 1993 - 2018.

Jedná se o práci Omastová, M.; Trchová, M.; Kovářová, J.; Stejskal, J.

Synthesis and structural study of polypyrroles prepared in the presence of surfactant

Synthetic Metals, vol. 138, no. 3, pp. 447-455, 2003

Ocenění převzali všichni ocenění na slavnostní přednášce dne 24.9.2018 v paláci Žofín z rukou předsedkyně Akademie věd, prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc.

 

Ing. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D.

Prémie Otto Wichterleho pro vědce do 35 let, udělovaná Akademií věd pro rok 2017.

Podrobnosti na webu Akademie věd : http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Premie-Otto-Wichterleho-2018-Triadvacet-vyjimecnych-talentu/#

2017

Ing. Libor Kobera, Ph.D.

Prémie Otto Wichterleho pro vědce do 35 let, udělovaná Akademií věd pro rok 2017.

Podrobnosti na webu Akademie věd : http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Premie-Otto-Wichterleho-2017/
 

2016

Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. a doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

jako spoluřešitelé grantového projektu Optimalizace vlastností UHMWPE získali hlavní cenu TA ČR 2016 Cena budoucnosti a cenu Řešení pro kvalitu života. Cílem projektu je prodloužení životnosti kloubních náhrad.

videomedailonek

ČT 1 Studio 6 (minuta 171:20)

ČT1 Události 20.10.2016 (minuta 44:26)

 

Dr. Ing. Miroslava Dušková - Smrčková

se svým týmem získala Cenu předsedy Grantové agentury ČR pro rok 2016 jako spoluřešitelé projektu Biomechanické modelování tvorby lidského hlasu - cesta k umělým hlasivkám.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/1919516-nejlepsi-cesky-vyzkum-roku-2016-seznamte-se-s-ocenenymi-vedci

 

Mgr. Martin Hrubý, DSc.

Na základě obhajoby disertační práce "From polymer chemoterapeutic to polymer radiopharmaceutic" byl 27.9.2016 Mgr. Martinu Hrubému, Ph.D. udělen akademický titul Doktor věd DSc.

 

PharmDr. Eva Koziolová získala 1. cenu v soutěži Vědeckých cen 2016 Velvyslanectví Francie v České republice.

http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/nositel-nobelovy-ceny-ocenil-ceske-studenty-za-vyzkum-rakoviny-a-lekovych-interakci-482377

 

Jan Žitka, Ph.D.

získal Young researcher Award od konsorcia akademií věd Visegrádské čtyřky za přednášku z oblasti Energy and its Storage. Říjen 2016

2015

Prof. Karel Ulbrich, výrazná vědecká osobnost v oboru polymerních nosičů léčiv, obdržel dne 25.9.2015 od předsedy Senátu M. Štěcha Stříbrnou pamětní medaili.

Fotografie a podrobnosti na stránkách Akademického bulletinu:

http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1708.html

Tým ve složení RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Mgr. Sergey Filippov, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., Ing. Jan Kučka, Ph.D., Ing. Jiří Pánek, Ph.D. je oceněn za vynikající výsledky velkého vědeckého významu Nadmolekulární struktury a samouspořádávací procesy polymerů.  Cenu AV ČR převzali z rukou předsedy Akademie věd při slavnostní příležitosti dne 24. září 2015 ve vile Lanna.

http://data.abicko.avcr.cz/2015/09/index.html

2013

Ing. Elena Tomšík, Ph.D.

Ing. Eleně Tomšík, Ph.D. byla dne 16.11.2013 slavnostně předána Cena Josefa Hlávky na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.Cena Josefa Hlávky je určena pro pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

 

Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.

Obdržel Cenu předsedy Akademie věd za popularizaci a propagaci vědy.

http://www.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/131024-cena-predsedy-akademie-ved-cr-za-propagaci-vedy.html

 

Autorský tým Ing. Daniela Horáka, CSc.

Obdržel Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Členy oceněného týmu jsou: Ing. Daniel Horák, CSc., Ing. Michal Babič, Ph.D., Ing. Hana Macková, Ph.D., Ing. Petr Šálek, Ph.D., Ing. Zdeněk Plichta. Ocenění je za za vědecký výsledek Funkcionalizované magnetické polymerní nano- a mikročástice pro málo invazivní diagnostiku.

 

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.

Vítěz Ceny Alfreda Badera II. pro rok 2013, udělované Českou společností chemickou.

http://www.csch.cz/ceny-alfreda-badera

Mgr. Petr Chytil, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.

Prémie Otto Wichterleho za splnění mimořádně významného vědeckého úkolu pro vědce do 35 let, uděluje předseda Akademie věd ČR

video z předávání ocenění

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/oceneny-vedec-pracuje-na-lecbe-nadoru-pomoci-nanocastic-470617
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/oceneny-vedec-pracuje-na-lecbe-nadoru-pomoci-nanocastic/947069

2012

RNDr. Jaroslav Stejskal, Csc.

Cena  Učené společnosti České republiky za vynikající výsledky v oblasti výzkumu vodivých polymerů

Ing. Tomáš Riedel

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

 2011

Doc. František Lednický, CSc

Cena Československé mikroskopické společnosti za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod při studiu polymerních materiálů.

http://www.microscopy.cz/csms/ceny-spolecnosti/

Dr. Petr Chytil

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

Ing.Michal Babič

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Cena publika v mezinárodním finále soutěže o popularizaci vědy pořádané British Council. I v národním finále této soutěže publikum ocenilo Michala Babiče nejvýše.

Video z prezentace

 

2010

RNDr. Libor Matějka, CSc., a kol.

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2010 Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům: autorskému týmu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc., Ing. Adam Strachota, Ph.D., Ing. Josef Pleštil, CSc., Ing. Jiří Brus, Dr., RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D., Ing. Milena Špírková, CSc., za vědecký výsledek: Nanostrukturní organicko-anorganické polymerní systémy

Ing. Jaroslav Kříž, DrSc.,

získal Cenu Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii NMR za rok 2010. Cenu vyhlašuje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a v roce 2010 proběhl první ročník udílení těchto cen. V článku Akademického buletinu leden 2011

RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D., RNDr. Jiří Dybal, CSc.

Výbor České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí na doporučení hodnotící komise doporučil udělit Zahradníčkovu cenu za rok 2010: ...

Na třetím místě: D. Pokorný, M. Šlouf, J. Dybal, E. Zolotarevová, F. Veselý, D. Jahoda, P. Vavřík, I. Landor, G. Entlicher, A. Sosna: Nová metoda kvantifikace otěrových částic UHMWPE v okolí kloubních náhrad. 2009, č.5, ročník 76, p. 374 –381

2009

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., Ing. Hana Macková a Prof. ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V tomto roce redakce časopisu Chemické listy udělila "CENU Karla PREISE" za rok 2008 Mgr. Martinu Hrubému, Ph.D., Ing. Haně Mackové a Prof. ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc. za práci "Termoresponzivní polymery - od laboratorní kuriozity k perspektivním materiálům pro lékařské aplikace, Chem. listy 102, 21, 2008".

 

2008

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

V roce 2008 byl Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. oceněn cenou "Českých 100 nejlepších", a to v oborové kategorii "Vzdělání - věda - zdraví - humanita". Cenu našemu ústavu udělila společnost COMENIUS. Cílem soutěže "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V roce 2008 obdržel Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.akademickou prémii - PRAEMIUM ACADEMIAE, udělovanou Akademií věd ČR na podporu vynikajících vědeckých osobností, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni.

RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D. a RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

V tomto roce Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho našim pracovníkům RNDr. Miroslavu Šloufovi, Ph.D. a RNDr. Tomáši Etrychovi, Ph.D.

Ing. Jiří Michálek, CSc. a Ing. Taťána Fenclová

Česká kontaktologická společnost udělila našim pracovníkům Ing Jiřímu Michálkovi, CSc. a Ing. Taťáně Fenclové ocenění "Čestný kachel" za mimořádné zásluhy v rozvoji kontaktologie.

 

2007

Ing. Miroslav Bleha, CSc. a Ing. Luboš Novák, CSc.Česká hlava" obdrželpracovník ústavu Ing. Miroslav Bleha, CSc., cenu "Invence", a to společně s Ing. Lubošen Novákem, CSc., ze společnosti MEGA, a.s. Jedná se o ocenění za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích.

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.

Na návrh Vědecké rady Akademie věd České republiky byla Učenou společností udělena prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc., čestná medaile za zásluhy o rozvoj vědy "DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS".

RNDr. Danica Doskočilová, CSc.

Správní rada nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" udělila na základě návrhu předsedy Akademie věd České republiky "Medaili Josefa Hlávky" RNDr. Danici Doskočilové, CSc. Medaili obdržela za celoživotní mimořádně úspěšnou vědeckou činnost v oblasti fyzikální chemie, především za úspěchy v oblasti zavádění progresivních výzkumných metod, které významně přispěly k rozvoji fyzikální chemie a fyziky polymerů, za obětavou pedagogickou činnost a v neposlední řadě za občanskou statečnost.

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. byl oceněn Správní radou nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", která mu udělila "Cenu Josefa Hlávky", jež se uděluje talentovaným studentům pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky.

2006

Ing. Jiří Brus, Ph.D.

V roce 2006 Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otty Wichterleho našemu pracovníku Ing. Jiřímu Brusovi, Ph.D.

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

Správní rada nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" udělila "Cenu Josefa Hlávky" pro talentované studenty pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladé pracovníky Akademie věd České republiky RNDr. Tomáši Etrychovi, Ph.D.

Ing. Stanislav Kukla

Ing. Stanislav Kukla získal 2. místo v soutěži Cena za chemii 2006 organizovanou Francouzským velvyslanectvím ve spolupráci s firmou Rhodia pod záštitou J.-M. Lehna, nositele Nobelovy ceny.

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.

Prof. P. Kratochvílovi, DrSc., byla rektorem VŠCHT Praha udělena Medaile Emila Votočka za zásluhy o rozvoj vědy a techniky.

2002

Ing. Jiří Labský, CSc.

V rámci udílení cen "Česká hlava" obdržel Ing. Jiří Labský, CSc., "Národní cenu", a to společně s Doc. MUDr. Karlem Smetanou, DrSc.
 

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V tomtéž roce obdržel Prof.Ing. Karel Ulbrich, DrSc., Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vědu.

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.

RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., obsadil 1. místo v soutěži "Prix de Pharmacie 2002" pořádané Francouzským velvyslanectvím a firmou Aventis.

2001

Ing. Jiří Brus, Ph.D.

V roce 2001 byl Ing. Jiří Brus, Ph.D. oceněn Správní radou nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", která mu udělila "Cenu Josefa Hlávky", jež se uděluje talentovaným studentům pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky.

 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život