Polymery pro optoelektronické a energetické aplikace

RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

 

Centrum polymerů pro optoelektronické a energetické aplikace se soustřeďuje na optické, elektronické a elektrické jevy v polymerech a na pokročilé materiály pro skladování a konverzi energie. Využívá přitom návazné spolupráce chemiků, fyziků a vědců z oblasti materiálového výzkumu. Výzkum polymerních membrán v ÚMCH se stal základem pro vznik membránového průmyslu a technologií v ČR.

Příprava nanostrukturovaných vodivých polymerů, zejména polyanilinu a polypyrrolu, je předmětem studia ve vědeckém oddělení Vodivých polymerů.

Experimentální a teoretický výzkum elektronických a optických jevů v polovodivých polymerech používaných v solárních článcích, elektroluminiscenčních diodách, organických tranzistorech a paměťových prvcích probíhá v těsné součinnosti s vývojem materiálů a vodivých inkoustů pro flexibilní tištěnou elektroniku v oddělení Polymerů pro elektroniku a fotoniku.

Slibná budoucnost je očekávána na poli organicko‑anorganických hybridních materiálů vyvíjených v oddělení Anorganických materiálů pro konverzi energií. Pevné iontově vodivé materiály se smíšenou elektronovou a iontovou vodivostí jsou novou třídou vodičů.

 Využití vodivých polymerů pro membránovou separaci patří rovněž k perspektivním výzkumným směrům v oddělení polymerních membrán. Membránové technologie přispívají i ke konstrukci palivových článků.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život