Polymery pro optoelektronické a energetické aplikace

RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.

 

 
Centrum Polymerů pro optoelektronické a energetické aplikace se soustřeďuje na optické a elektrické jevy v polymerech a na pokročilé materiály pro skladování a konverzi energie. Využívá přitom návazné spolupráce chemiků, fyziků a vědců z oblasti materiálového výzkumu.
 
Výzkum polymerních membrán v ÚMCH se stal základem pro vznik membránového průmyslu a technologií v ČR. Význam membránového výzkumu ÚMCH dokládá i ocenění Česká Hlava za inovace, udělená v roce 2007.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život