Centrum Polymerních materiálů a technologií

 
 
Centrum zahrnuje zásadní znalosti a metody z oblasti standardního materiálového výzkumu, výzkumu materiálů specifických vlastností a v neposlední řadě i poznatky z oblasti technologií recyklace polymerů.
Výsledky výzkumu Centra Polymerních materiálů a technologií mají velký potenciál v aplikovaném výzkumu, Centrum spolupracuje s průmyslovými subjekty na řadě projektů.
 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život