Centrum Biomakromolekulárních a bioanalogických systémů - BIOMOL

RNDr. Tomáš Etrych, PhD

 
 
 

Centrum Biomakromolekulárních a bioanalogických systémů (BIOMOL) vyvíjí svou vědeckou činnost v oblasti definované jako „polymerní systémy pro lékařství, lepší kvalitu života a biotechnologie“, což je v dnešním světě vysoce aktuální a zásadní problematika nejen pro vědeckou komunitu, ale i pro širokou veřejnost. V centru BIOMOL jsou studovány pokročilé přístupy k přípravě, charakterizaci a využití polymerů jako specifických biomateriálů pro regenerativní medicínu, jsou vyvíjeny nové molekulární a nadmolekulární systémy pro cílenou terapii a diagnostiku a  jsou detailně studovány mechanismy a principy interakcí mezi syntetickým polymerním materiálem a biologickým prostředím. Každý ze sedmi týmů je zaměřen na určitý směr výzkumu polymerů pro biologické a lékařské aplikace. Společně týmy pokrývají celou oblast výzkumu, jednotlivé týmy se doplňují a účinně kooperují. Centrum umožňuje efektivněji využívat společné přístrojové vybavení a poskytuje široký znalostní základ a motivující prostředí pro zasvěcenou odbornou diskuzi.

Centrum BIOMOL reprezentuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., v projektu BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum AVČR a Univerzity Karlovy ve Vestci. Účast v projektu BIOCEV umožňuje propojení interdisciplinárních výzkumných týmů, spojuje polymerní chemiky, vědce z oblasti materiálového výzkumu a biology.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život