Centrum Biomakromolekulárních a bioanalogických systémů

RNDr. Tomáš Etrych, PhD

 
Bioaktivní polymery
 
 
Oblast výzkumu Centra Biomakromolekulárních a bioanalogických systémů definovaná jako „polymerní systémy pro lékařství, lepší kvalitu života a biotechnologie“ je v dnešním světě vysoce aktuální a zásadní nejen pro vědecké kapacity ale i pro širokou veřejnost. V Centru biomakromolekulárních a bioanalogických systémů jsou studovány pokročilé přístupy k využití polymerů jako specifických biomateriálů pro regenerativní medicínu, jsou vyvíjeny nové molekulární a nadmolekulární systémy pro cílenou terapii a diagnostiku,  jsou studovány mechanismy a pricipy interakcí mezi syntetickým materiálem a biologickýcm prostředím. Každý ze čtyř týmů je zaměřen na určitý směr výzkumu polymerů pro biologické a lékařské aplikace. Společně týmy pokrývají celou oblast výzkumu, aniž by se vzájemně překrývaly. Centrum umožňuje efektivněji využívat společné přístrojové vybavení a poskytuje široký znalostní základ a kritické prostředí pro zasvěcenou odbornou diskuzi.
 
Centrum reprezentuje ÚMCH v projektu BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum AVČR a Univerzity Karlovy ve Vestci. Účast v projektu BIOCEV umožňuje propojení interdisciplinárních výzkumných týmů, spojuje polymerní chemiky, vědce z oblasti materiálového výzkumu a biology.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život