Školitel
(případně konzultant)
Ing. Jiří Horský, CSc.
Název     tématu Analýza kopolymerů metodou  MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
Anotace Celková charakterizace kopolymerů, zahrnující nejen distribuce molekulových vah ale i distribuce složení, je nezbytnou podmínkou pro racionální vývoj  jejich aplikací. Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF umožňuje s výjimečnou rozlišovací schopností šetrně separovat molekuly na základě jejich molekulové váhy. Pro vhodné poměry molekulových vah monomerních jednotek je tudíž v principu možné určit z MALDI-TOF hmotnostního spektra nejen distribuci molekulových vah ale i distribuci složení, neboť molekulová váha je k němu klíčem. Naplnění této vize však brání obecně horší kvalita spekter kopolymerů, ve kterých navíc dochází k překryvu signálů. Náplní studia bude teoretické a metodické řešení uvedených problémů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život