Školitel
(případně konzultant)
Ing. Richard Laga, Ph.D.
Název tématuPokročilé makromolekulární vakcíny proti nádorovým onmocněním
AnotaceV posledních letech nabývají na intenzitě snahy vědců využít v boji proti zhoubným nádorovým onemocněním součinnosti chemických a imunologických přístupů. Princip této kombinované terapie spočívá v selektivním rozpoznání a rozrušení nádorových buněk vlastním imunitním systémem pacienta, aktivovaného pomocí vhodného imunoterapeutika (tzv. nádorově specifického antigenu), následovaného zastavením růstu, popř. zahubením nádorových buněk cytostatickou látkou. Navzdory dílčím úspěchům skýtá léčba maligních onemocnění jednou či druhou terapeutickou technikou některá omezení. Jsou to především nižší účinnost léčby nádorů s heterogenní buněčnou populací v případě imunologického přístupu nebo cytotoxický účinek kancerostatik na zdravé buňky a krátkodobá působnost v případě chemického přístupu. Elegantní řešení těchto problémů nabízí využití biokompatibilních multivalentních polymerů coby vysokomolekulárních transportních systémů, umožňujících cílenou přepravu jak nádorově specifických antigenů, tak nízkomolekulárních kancerostatik. Cílem práce bude vývoj polymerních konjugátů imunoterapeutik a kancerostatik, které vyvolají účinnou a dlouhodobou imunitní odpověď vůči nádorovým buňkám, eliminují vedlejší účinky kancerostatika a zajistí jeho zvýšenou a vytrvalou akumulaci v nádorovém prostředí. V projektu bude řešena syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace konjugátů syntetických polymerů s peptidovými antigeny a pomocnými imunostimulačními látkami (tzv. adjuvancii) a s nízkomolekulárními kancerostatiky. Důraz bude kladen na studium vlivu složení, architektury a hydrodynamického chování polymerního nosiče či způsobu přichycení terapeutik na polymerní nosič s ohledem na biologické vlastnosti konjugátů in vivo. Biologické testování bude zajištěno na tuzemských i zahraničních partnerských pracovištích.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život