Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Dana Kubies, CSc.
Název tématuSystémy pro uvolňování růstových faktorů podporujících vaskularizaci polymerních nosičů v bioaplikacích.
AnotaceV oblasti tkáňového inženýrství je vaskularizace polymerních podpůrných skeletů vyvíjených pro náhradu tkání v těle příjemce považována za klíčový krok nutný pro jejich úspěšnou integraci a funkčnost v těle příjemce. V klinické praxi používaná metoda přímé administrace volných růstových faktorů (RF) podporujících vaskularizaci (např. VEGF nebo FGF-2) bohužel nevede k požadovaným výsledkům. Proto je intenzivně studováno využití konstruktů “polymerní nebo přírodní nosič/růstový faktor” pro dosažení kontrolovaného uvolňování růstového faktoru přímo v místě aplikace. Jednou z možností je použití systému, který je založený na mikročásticích obsahujících růstový faktor. Cílem projektu je vypracovat metodiku přípravy mikročástic polyelektrolytů obsahujících provaskularizační růstové faktory, charakterizovat jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, účinnost navázání a uvolňování proteinu a jeho biologickou aktivitu. Dále bude práce zaměřena na vypracování metodiky zavedení mikročástic do trojdimenzionálního makroporézního polymerního nosiče. Ve spolupráci s kolegy z biologických pracovišť bude sledován vliv zvoleného přístupu na vaskularizaci v in vivo podmínkách. Téma je vhodné pro absolventy chemických oborů zejména makromolekulární chemie nebo fyzikální chemie, případně biochemie.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život