Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Dana Kubies, CSc.
Název tématuSamoasociující multivrstevnaté filmy jako povlaky biomateriálů pro uvolňování proteinů
AnotaceDůležitým faktorem podporujícím integraci biomateriálů s tkání příjemce v biomedicinálních aplikacích je immobilizace biologicky účinných látek na povrch biomateriálu. Metoda postupné depozice vrstev je technikou pro přípravu multivrstevnatých filmů a je založena na elektrostatických interakcích mezi jednotlivými složkami (např. pozitivně a negativně nabité polymery a biopolymery). Technika je také používána k přípravě biokompatibilních povlaků sloužících jako rezervoár bioaktivních látek na povrchu biomateriálů. Cílem projektu je příprava hydrolyticky degradovatelných vrstevnatých povlaků pro postupné uvolňování růstových faktorů z povrchu polymerních biomateriálů a studium jejich fyzikálně-chemických, strukturních a morfologických vlastností. Ve spolupráci s biologickým pracovištěm bude taktéž studována účinnost immobilizovaných růstových faktorů na stimulaci proliferace a differenciace buněk v in vitro podmínkách. Téma je vhodné pro absolventy chemických oborů zejména makromolekulární chemie, fyzikální chemie případně biochemie.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život