Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Olga Janoušková, PhD.
Název tématuStudium interakce kmenových buněk s biokopatibilními polymerními systémy určenými pro tkáňové inženýrství
AnotaceBiokompatibilní a biodegradovatelné polymerní materiály na bázi polymerů kyseliny mléčné, polykaprolaktonu, kopolymerů N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu nebo poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) patří mezi široce studované materiály vhodné pro regenerativní a reparativní účely, zejména pro využití při reparaci neuronální tkáně, sítnice nebo kostí. Cílem projektu je studium a detailní charakterizace vzájemné interakce vhodných kmenových buněk s polymerním materiálem např. nanovlákny či 3D polymerními strukturami in vitro. Výstup tohoto studia bude tvořit podklad pro vývoj vhodných materiálů z pohledu jejich struktury, povrchové modifikace, biodegradovatelnosti, pevnosti a celkového chování ve fyziologických roztocích. Dále výstupem studia bude charakterizace růstových a diferenciačních vlastností buněk kultivovaných na daných polymerních materiálech pro výběr optimálních podmínek k reparaci a regeneraci cílové tkáně. Navrhované téma se dotýká přesahu oborů biochemie, makromolekulární chemie a molekulární biologie, který je v současnosti velmi aktuální s ohledem na potřebné propojení oborů směřující k efektivnějšímu vývoji terapeutických přístupů. Student se vedle základních technik nezbytných pro přípravu makromolekulárních materiálů naučí základní metody buněčné a molekulární biologie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život