Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Olga Janoušková, PhD.
Název tématuExosomy a mikrovesikuly jako mezibuněčné komunikační jednotky po interakci buněk s polymerními léčivy a současně nosiče léčiv
AnotaceExosomy a mikrovesikuly odvozené z plazmatické membrány buněk jsou významnými indikátory fyziologických i patologických procesů. Tyto částice mohou modulovat odpověď organizmu na protinádorovou léčbu, vývoj metastáz, a také mohou sloužit jako dopravní systémy protinádorových léčiv. Polymerní nosiče léčiv umožňují směrování léčby do cílového místa a také minimalizují vedlejší účinky terapie. Studium odpovědi buněk a charakterizace modulace prostředí nádorové tkáně signálními mikročásticemi po cílené léčbě polymerními léčivy nesoucímy kancerostatika může významně zefektivnit vývoj těchto látek. Cílem projektu bude příprava polymerních léčiv a studium odpovědi buněk na interakci s polymerními nosiči a léčivy, resp. mezibuněčná komunikace prostřednictvím mikročástic a exosomů, jejich charakterizace a modulace jejich tvorby v závislosti na typu nosiče a léčiva. Dále budou mikročástice studovány jako možné buňce vlastní dopravní systémy léčiv. Navrhované téma se dotýká přesahu oborů biochemie, makromolekulární chemie a molekulární biologie, který je v současnosti velmi aktuální s ohledem na potřebné propojení oborů směřující k efektivnějšímu vývoji léčiv a terapeutických přístupů. Student se vedle základních technik nezbytných pro přípravu makromolekul naučí základní metody buněčné a molekulární biologie.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život