Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Miroslav Otmar, CSc.
Konzultant Ing. Jan Žitka, PhD.
Název tématuSyntéza a funkcionalizace polymerů pro použití v elektrochemii a přípravu iontově selektivních membrán.
AnotaceTéma zahrnuje přípravu vybraných polymerů nesoucích funkční skupiny vhodné pro výměnu iontů (sulfonové, fosfonové, kvarterní amoniové nebo fosfoniové). Dále syntézu heterocyklických sloučenin pro vodivé polymery, polymerní elektrolyty a povrchovou úpravu elektrod. Dalším tématem je syntéza chirálních selektorů a vývoj metodiky pro jejich zakotvení na polymerní nosič na bázi "click chemistry", popř. další využití této metodiky pro navázaní biologicky aktivních látek na polymer za účelem zlepšení jejich farmakologických parametrů.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život