Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Miloš Netopilík, CSc.
Název tématuVětvené a roubované polymery a kopolymery studované kombinací statistických a fyzikálně chemických metod
AnotaceVětvené a roubované kopolymery jsou prekursory nadmolekulárních strutur, jako jsou například gely a jiné samouspořádávájící se polymerní systémy, a dále se vyskytují v četných průmyslových aplikacích, jako jsou například energetika, ekologie, či konstrukční materiály. Ačkoli základní teoretické přístupy k mechanismu větvení byly formulovány v padesátých a šedesátých letech minulého století, mechanismus větvení i roubování je stále inspirací ke studijím mechanismu vzniku i vlastností takových struktur. Samostatnou kapitolou je pak studium vlastností takových molekul rozměrově vylučovací chromatografií (SEC), zejména, pokud je vybavena detektory rozptylu světla, popř. viskozitním detektorem. Kandidát doktorského studia v této oblasti by měl kromě samostatného přístupu k využití teoretických postupů k interpretaci experimentálních dat ovládat též laboratorní postupy fyzikálně chemické laboratoře a být schopen samostatně používat a konstrukčně rozvíjet chromagrafické separační postupy. V ÚMCH AVČR jsou všechny tyto předpoklady splněny.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život