Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuFemtosekundová transientní optická spektroskopie polymerů pro solární články.
AnotacePolymerní solární články představují novou generaci fotovoltaických článků, které lze vyrábět levnými tiskařskými technikami na ohebných substrátech. Doba života excitovaného stavu, difuzní délka excitonu a účinný přenos náboje z fotoexcitovaného polymeru na akceptor má zásadní význam pro celkovou účinnost polymerního solárního článku. Tématem práce je příprava tenkých vrstev nanostrukturních polymerních materiálů a nanokompozitů a studium procesů ovlivňujících fotogeneraci volných nábojů pomocí měření fotoindukované tranzientní optické absorpce s vysokým časovým rozlišením na úrovni desítek femtosekund. Předpokládáme zapojení studenta do mezinárodní spolupráce v rámci EU projektu

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život