Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Miroslav Menšík, Dr.
Konzultant RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuStudium časově rozlišené spektroskopie v donor- akceptorových systémech a plazmonových nanočásticích
AnotaceCílem studia je teoretické modelování femtosekundových časově rozlišených absorpčních spekter experimentálních dat pro hybridní donor-akceptorové systémy a plazmonové nanočástice. Teoretické modelování bude zahrnovat kvantově-mechanické řešení procesů přenosu náboje a energie v uvažovaných systémech pomocí metod nerovnovážných kinetických rocvnic. Teoretické výpočty budou doplněny experimentálním studiem transientních absorpčních spekter modelových donor-akceptorových systémů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život