Školitel
(případně konzultant)
Doc. RNDr.Věra Cimrová, CSc.
Název tématuVýzkum nových polymerů a polymerních směsí pro fotoniku
AnotacePráce bude zaměřena na výzkum polymerů a polymerních systémů perspektivních pro aplikace ve fotonice, zejména pro fotovoltaické (solární) články (FVČ) a světlo emitující diody (LED), případně i paměti, senzory a další. Bude se jednat o výzkum vybraných pokročilých polymerů a polymerních systémů (směsí), zvláště v tenkých vrstvách celou řadou spektrálních - optických, elektrických, fotoelektrických - metod (absorpce, fotoluminiscence, elektroluminiscence, fotovodivost, fotogenerace a transport náboje, aj.), dle užšího zaměření mohou být získané poznatky využity pro přípravu a charakterizaci vybraných polymerních fotonických prvků (FVČ, LED, aj.). Práce bude mít převážně experimentální charakter. Mohou se však uplatnit i teoretické znalosti, a to zejména v interpretaci a modelování experimentálních dat. Problematika výzkumu je velice aktuální a je jí ve světě věnována velká pozornost právě s ohledem na zajímavé aplikace. Výhodou polymerů je jejich velká variabilita umožňující spektrální ladění absorpce a emise chemickou cestou přes celou oblast viditelného spektra, a dále i relativně snadná a levná příprava součástek ve srovnání s odpovídajícími anorganickými materiály. Vzhledem ke snadné přípravě tenkých vrstev jsou polymery perspektivní zejména pro lehké, velkoplošné flexibilní osvětlovací prvky a displeje nebo fotovoltaické články, které jsou potenciální levnou alternativou k článkům křemíkovým. Ve srovnání s anorganickými materiály jsou polymery vhodné i pro zcela nové a netypické aplikace.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život