Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jaroslav Stejskal, CSc.
Konzultant Doc. RNDr.Miroslava Trchová, DSc.
Název tématuPříprava materiálů na bázi vodivých polymerů
AnotaceBudou připravovány vodivé polymery, jako jsou např. polyanilin a polypyrrol, společně s polymery příbuznými, jako jsou polyfenylendiaminy. Jejich molekulární a polymerní struktura a supramolekulární organizace do rozmanitých nanostruktur budou řízeny pro získání požadovaných fyzikálních vlastností, jako je elektrická vodivost. Čtyři základní formy budou studovány: prášky, tenké filmy deponované na různých substrátech, koloidní disperse, a kompozitní kryogely. Kompozity budou kromě vodivých polymerů obsahovat nanočástice drahých kovů, a různé formy uhlíky, např. grafit mnohostěnné uhlíkové nanotrubky. Zahrnuta bude rovněž konverze vodivých polymerů na dusíkem obohacené uhlíky. Vzniklé materiály budou charakterizovány dostupnými metodami, zejména infračervenou a Ramanovou spektroskopií. Příprava kompozitů bude optimalizována podle požadavků různých aplikací, jako jsou biokomatibilní kompozice, vodivé komponenty a inkousty, antikorozní ochrana, ohebná elektronika, atd.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život