Školitel
(případně konzultant)
Ing.Patrycja Magdalena Bober, PhD
Název tématuNanostrukturované vodivé polymerní kompozity
AnotaceNanostrukturované vodivé polymery, jako jsou polyanilin, polypyrrol nebo poly(3,4-ethylendioxythiofen), a jejich kompozity s anorganickými materiály (drahých kovů, uhlíkových nanotrubek, grafitu či grafenu, atd.) budou připraveny v různých formách, jako jsou prášky, tenké vrstvy, koloidní disperze a hydrogely. Vliv přísad (organických barviv, stabilizátorů, povrchově aktivních látek a kyselin) při jejich přípravě na morfologii výsledných polymerů bude studován. Cílem je pochopení principů tvorby kompozitů a řízení morfologie, stability, mechanických vlastností a zejména vodivosti, a tedy ladění vlastnosti výsledných materiálů pro specifické aplikace. Potenciální široká použití se budou týkat mj. ohebné elektroniky, senzorů, superkondenzátorů, korozní ochrany, heterogenní katalýzy a biomedicíny.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život