Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jindřich Hašek, DrSc.
Název tématuPrincipy funkce organizovaných makromolekulárních systémů
AnotaceFunkce všech živých organizmů závisí na samovolné tvorbě a zániku velice dobře prostorově organizovaných nadmolekulárních struktur, které fungují jako dokonalé stroje nanometrových rozměrů. V současné době již máme spolehlivé experimentální i teoretické nástroje pro analýzu struktury těchto bio-molekulárních systémů umožňující detailní pochopení jejich funkce - signalizace, katalýza syntézy molekul, které nelze chemicky vyrobit, řízená adheze, destrukce antigenů, atd. Řízení těchto molekulárních strojů nabízí neomezené množství atraktivních aplikací v lékařství, zemědělství průmyslu, ekologii, atd. Na našem pracovišti se zaměřujeme na: (1) vývoj bezpečnějších a účinnějších léčiv, u kterých skutečně víme jakým způsobem v organizmu působí, (2) vývoj materiálů, které nevyvolávají v organizmu antigenní reakce – náhrady orgánů, diagnostika nemocí, (3) analýzu funkce receptorů imunního systému, které hrají rozhodující úlohu při léčení všech infekcí, (4) detailní analýza funkce enzymů a optimalizace vlastností pro použití v nejrůznějších oblastech průmyslu a běžného života. Tato PhD práce je zaměřena na oblasti (2) a (3). Student bude pracovat se strukturními databázemi, bude modelovat mezimolekulární interakce, provede klasifikaci interakcí mezi polymery a biologickými makromolekulami a bude řešit struktury proteinů pomocí difrakčními metodami. Cílem prací jsou praktické aplikace s dopadem na bezpečnější metody léčení a životní prostředí. Student bude udržovat provoz databází popisujících chování syntetických polymerů v biologickém prostředí.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život