Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek
Konzultant RNDr.Tereza Skalova, PhD.
Název tématuStudium struktury a funkce biologických makromolekul s aplikacemi pro biotechnologie.
AnotaceŽivotní funkce organismů jsou na molekulární úrovni vykonávány proteiny, DNA, RNA nebo jejich komplexy. Funkce těchto biologických molekul přitom úzce souvisí s jejich strukturními vlastnostmi. Mnohé enzymy a jiné proteiny jsou přitom současně využívány v potravinářství, medicíně, zpracovatelském průmyslu nebo ve vojenství pro jejich velmi specifické vlastnosti. Pomocí metod rentgenové difrakce je možné přesně určit prostorovou strukturu mnohých biologických molekul a objasňovat tak jejich funkci z hlediska jejich prostorového uspořádání. Těmito přístupy budou studovány nové enzymy využitelné pro průmyslové biotechnologické aplikace (lakázy, oxidázy, proteázy, aj.). Jednou studovanou skupinou jsou například enzymy závislé na přechodových kovech (Cu, Zn, Mn) v poslední době intenzivně zkoumané naší laboratří. Projekt zahrnuje spolupráci se zahraniční firmou, práci s proteiny (charakterizace, krystalizace, modifikace), experimenty rentgenové difrakce, práci na evropských zdrojích synchrotronového záření, určení prostorové struktury a její interpretaci.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život