Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek
Konzultant RNDr.Tereza Skalova, PhD.
Název tématuStrukturní studie receptorů přirozených zabíječských buněk imunitního systému.
AnotaceImunitní systém savců spoléhá na celou řadu receptorů při rozpoznávání buněk nakažených viry nebo vykazujících známky rakoviny. Speciální typ lymfocytů rozpoznává takové buňky pomocí sady povrchových receptorů a při pozitivní identifikaci "nepřítele" spustí kaskádu událostí vedoucích k rozložení kontaktované buňky. Tyto přirozené zabíjčské buňky se díky svým specializovaným receptorům dokáží vyhnout buňkám vlastního organismu, ale účinně napadat například virem napadené buňky. Mechanismus tohoto rozpoznávání není stále zcela popsán. Zabýváme se objasňováním struktury a funkce těchto povrchových proteinů především pomocí rentgenové strukturní analýzy. Náplň zahrnuje purifikaci, charakterizaci a krystalizaci proteinů, difrakční testování, měření dat na synchrotronových zdrojích záření, řešení a interpretaci struktur.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život