Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek, Ph.D.
Název tématuStrukturní analýza biomakromolekul aplikovatelných v boji proti rakovině.
AnotaceNukleázy jsou malé enzymy štěpící životně důležité nukleové kyseliny. V současnosti se rozvíjí studium nových rostlinných nukleáz se slabšími vedlejšími účinky při aplikaci v živých organismech. Tyto molekuly mají zcela odlišnou stavbu a vlastnosti v porovnání s běžnými nukleázami a ribonukleázami aplikovanými v této oblasti a proto je žádoucí kvalitní studium souvislosti mezi jejich strukturou a funkcí. Práce zahrnují charakterizaci, modifikaci a krystalizaci proteinů, případně komplexů, experimenty rentgenové difrakce, měření na synchrotronových zdrojích záření, určení a upřesňování prostorové struktury a její interpretaci, návrhy mutací, případně výpočetní analýzu.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život