Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek, Ph.D.
Konzultant Ing.Jarmila Dušková, Ph.D.
Název tématuProstorová strukturní analýza chitinolytických enzymů a jejich vliv na lidské zdraví.
AnotaceStřevní mikroflora obsahuje řadu symbiotických bakterií s významným vlivem na lidské zdraví. Bakterie Clostridium paraputrificum produkuje celý komplex enzymů degradujícíh chitin, mimo jiné tvořící buněčné stěny plísní. Identita, struktura a synergie těchto enzymů společně s jejich vlivem na živé buňky nebyly doposud prozkoumány. Detailní studium těchto enzymů povede k poskytnutí důležitých charakteristik a vlastností těchto molekul, včetně stanovení jejich prostorové struktury pomocí rentgenové difrakce. Získané v‎ýsledky budou využitelné při nasazení těchto látek jako léčiv proti mikrobiálním infekcím. Práce bude zaměřena na izolaci enzymů z bakteriálních extraktů, stanovení aktivity, krystalizaci a stanovení prostorové struktury enzymů pomocí metod rentgenové difrakční anal‎ýzy s následným využitím výpočetních metod pro analýzu získaných strukturních údajů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život