Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek, Ph.D.
Konzultant RNDr.Tereza Skálová, Ph.D.
Název tématuBakteriální RNA polymeráza - strukturní studie multiproteinového komplexu.
AnotaceRNA polymeráza přepisuje genetický kód DNA do podoby ribonukleové kyseliny. Jedná se o komplex několika proteinů, jehož funkce závisí na ještě ne zcela prozkoumaných podjednotkách nebo souvisejících proteinech. Podrobné znalosti o struktuře a funkci RNAp gram-pozitivní bakterie přitom umožní vývoj specificky cílených léčiv založených na inhibici nebo zablokování správné funkce. Zabýváme se studiem chování a struktury celého RNAp komplexu a jeho podjednotek se specifickým zaměřením na některé poměrně nedávno objevené související proteiny. Výsledkem by měly být zcela zásadní nové poznatky o tomto klíčovém průsečíku základních životních funkcí buňky. Projekt zahrnuje stabilizaci a purifikaci proteinů a komplexů, krystalizaci, rentgenovou difrakční analýzu, měření na synchrotronových zdrojích záření, řešení struktur a jejich interpretaci.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život