Školitel
(případně konzultant)
doc. RNDr.Miroslava Trchová, CSc.
Konzultant RNDr.Jaroslav Stejskal, CSc.
Název tématuMateriály na bázi vodivých polymerů a jejich charakterizace pokročilými spektroskopickými metodami
AnotaceNavrhované téma zahrnuje přípravu různých materiálů na bázi vodivých polymerů, jako jsou polyanilin a polypyrol, s cílem řídit jejich molekulární strukturu a tím i fyzikální parametry, např. elektrickou vodivost. Jejich molekulární struktura bude studována pokročilými metodami infračervené a Ramanovy spektroskopie. Budou použity Fourier-transform infrared (FTIR) transmisní techniky pro spektra prášků a tenkých filmů, a různé odrazné techniky (metoda ATR, spekulární a difúzní reflexe), dále měření spekter in-situ v rapid-scan modu, nebo měření spekter ve fotoakustické cele. Spektra budou též měřena pomocí FTIR mikroskopu. Ramanův rozptyl bude analyzován pomocí různých excitačních laserů, dále bude prováděno mapování pomocí Ramanova mikroskopu a také metoda povrchově zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Důraz bude kladen i na sledování tvorby nadmolekulárních struktur. Předmětem studia bude dále tvorba oligomerů, řízení jejich podílu a jejich účast na tvorbě organizovaných struktur. Další oblastí bude výzkum interakcí vodivých polymerů, ať už jde o intermolekulární interakce s účastí vodíkových můstků, nebo plasmonické interakce s drahými kovy.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život