Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Dybal, CSc.
Konzultant Mgr.Adriana Sturcova, PhD.
Název tématuVícenásobné vodíkové vazby v celulóze
AnotaceCelulóza je lineární polyglukan, který vzniká v buněčných stěnách rostlin a také v některých řasách, bakteriích a mořských živočiších. Nadmolekulární struktura celulózy je stabilizována sítí vodíkových vazeb. Cílem práce je přispět k pochopení mechanismu vzniku vícenásobných vodíkových vazeb v celulóze a jejich podílu na stabilitě a nerozpustnosti celulózy. Důkladná znalost struktury celulózy je důležitá pro její použití ve vývoji nových materiálů s vysoce optimalizovanými mechanickými vlastnostmi. Hlavními metodami budou Ramanova a infračervená spektroskopie v kombinaci s molekulárním modelováním (kvantově chemické výpočty). Podle zaměření studenta může být práce orientována spíše experimentálně nebo teoreticky.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život