Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Dybal, CSc.
Název tématuStudium mechanismů asociace termosenzitivních polymerů metodami Ramanovy a infračervené spektroskopie
AnotacePoloxamery (Pluronics), trojblokové kopolymery poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide), tvoří skupinu neiontových makromolekulárních surfaktantů, které nacházejí uplatnění v transportu léčiv, emulgaci, čistících prostředcích a v řadě jiných aplikacích. Poloxamery jsou také termoresponzivní. Za nízkých teplot jsou rozpustné ve vodném prostředí, avšak při zahřátí nad určitou kritickou teplotu dochází k desolvataci makromolekulárních řetězců. Desolvatace vede k tvorbě micel termodynamicky stabilních polymolekulárních agregátů. Některé poloxamery mohou v koncentrovaných roztocích přecházet z viskózního roztoku do tuhého gelu. Roztoky poloxamerů mohou být smíchány s deriváty celulózy s cílem optimalizovat proces gelace nebo připravit materiály s novými vlastnostmi. Tyto systémy budou studovány pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie, případně také výpočetními (kvantově chemickými) metodami.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život