Školitel
(případně konzultant)
Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.
Název tématuMakromolekulární cesty k přípravě bio-inspirovaných hierarchicky strukturovaných povrchů
AnotaceStrukturované polymerní povrchy nesoucí biologicky aktivní skupiny a zároveň schopné potlačit adsorpci bílkovin z biologických vzorků jsou intenzivně studovány pro své využití v různých biotechnologických a biomedicinálních aplikacích.
Hlavním cílem disertační práce je vyvinout nové cesty makromolekulární povrchové modifikace pro přípravu bio-inspirovaných hierarchicky a prostorově strukturovaných povrchů. Strukturování povrchů bude dosaženo pomocí kombinace rozličných technik vzorování povrchu a kontrolované povrchově iniciované polymerizace jako například radikálové polymerizace s přenosem atomu („Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP“), polymerizace s reverzibilním adičně-fragmentačním přenosem („Reversible Addition Fragmentation Transfer, RAFT”) a živé radikálové polymerizace s přenosem jednotlivého elektronu („Single Electron Transfer Living Radical Polymerization, SET-LRP”).
V průběhu studia se uchazeč aktivně seznámí s rozličnými technikami charakterizace povrchů, jako jsou spektroskopická elipsometrie (SE), infračervená reflexní absorpční spektroskopie (IRRAS), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), křemenné mikrováhy (QCMD), povrchová plasmonová resonance (SPR) a další.
Vyvinuté bioinspirované strukturované povrchy budou použity jako aktivní rozhraní pro pokročilé biomedicinální aplikace, například pro tkáňové inženýrství a biosenzory.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život