Školitel
(případně konzultant)
Ing. Martina Urbanová, Ph.D.
Konzultant Ing. David Koloušek, CSc.
Název tématuVýzkum polysacharidů, jejich struktury, dynamiky a interakcí
AnotacePolysacharidy jsou uhlovodíkové makromolekuly, které patří mezi nejrozšířenější a nejvšestrannější biomateriály. Mají vysokou strukturní rozmanitost, která je důsledkem vysoké variability monosacharidových jednotek, jejich řetězení, sekvencí, vazeb, anomerní konfigurace, molekulové hmotnosti a hustoty náboje. Další variabilita je spojená s jejich citlivostí na jejich iontovou sílu a stupeň hydratace, které mohou změnit nadmolekulární uspořádání. Strukturní rozmanitost polysacharidů je důvodem velkého rozptylu chemických vlastností. Dizertační práce se zaměří na výzkum polysacharidů, jejich strukturu, dynamiku a interakce s polyvalentními ionty převážně pro biomedicínské a environmentální aplikace.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život