Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Larisa Starovoytova, Ph.D.
Název tématuVýzkum teplotně-citlivých polymerů pomocí NMR spektroskopie vysokého rozlišení
AnotaceHlavním cílem navrhovaného projektu je studium změn konformace, pohyblivosti a charakterizace vlivu hydratace na konformaci a konformační dynamiku teplotně-citlivých polymerů, které jsou součástí systémů určených pro medicinální aplikace. Zvýšená pozornost bude věnována lokalizaci a charakterizaci molekul vody v blízkosti polymerního řetězce. Zároveň hodáme posoudit celkové změny ve velikosti polymerních domén a morfologii těchto polymerních systémů v závislosti na primární struktuře. Hlavní technikou užitou k těmto studiím bude NMR spektroskopie vysokého rozlišení (operační frekvence 1H je 600 MHz).

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život