Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Spěváček, DrSc.
Název tématuInterakce v roztocích a gelech na podněty reagujících polymerních systémů studovaných NMR spektroskopií
AnotaceCílem práce bude charakterizace interakcí polymer-rozpouštědlo a polymer-polymer ve vodných roztocích a gelech na podněty reagujících polymerů, které vykazují fázový přechod klubko-globule. Takovýto přechod může být vyvolán změnou teploty, složení směsného rozpouštědla apod. Studovány budou zejména vícesložkové polymerní systémy, např. směsi termoresponzivních polymerů, blokové či roubované kopolymery obsahující termoresponzivní bloky či rouby, či na podněty reagující dvousložkové interpenetrující sítě. Budou získány informace o tom jak architektura polymerního systému ovlivňuje fázově separované globulární struktury. Mohou to být informace týkající se podílu monomerních jednotek v globulárních strukturách, vodíkových vazeb a uspořádání molekul vody, jakož i změn v dynamice polymerních segmentů a vody v důsledku fázového přechodu. Hlavní metodou při tomto studiu bude NMR spektroskopie, která může být doplněna dalšími metodami (např. vibrační spektroskopií), bude-li to žádoucí.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život