Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jindřich Hašek, DrSc.
Název tématuStruktura funkčních makromolekulárních systémů a jejich interakce s polymery
AnotaceŽivá příroda vyvinula velké množství složitých a přesných molekulárních komplexů, které fungují jako molekulární stroje provádějící určitý sled reakcí v dobře definovaném sledu a s reakčními složkami umístěnými ve správné orientaci a v daném místě. Strukturu těchto systémů dovedeme pozorovat s vysokou přesností pomocí difrakční analýzy a modelovat jejich funkci pomocí molekulárního modelování. Znalost struktury jednotlivých stavů těchto systémů nám dává možnost měnit vlastnosti těchto systémů někdy i poměrně jednoduchými prostředky. Předmětem této práce je objasnění chování polymerů schopných specifické sorpce na povrchu biologických makromolekul, a využití těchto znalostí při přípravě kvalitních vzorků pro vyřešení struktury vybraných enzymů ve vysokém rozlišení, kompletní strukturní analýza vybraných systémů a interpretace vztahu mezi strukturou a funkcí. Projekt zahrnuje práci se strukturními databázemi polymerů, proteinů a organických molekul, molekulární modelování, grafiku, krystalizaci proteinů, měření na zdrojích synchrotronového záření, experimentální stanovení struktury makromolekulárních systémů pomocí difrakčních metod, srovnávací analýzu, atd. Příklady naší práce jsou na adrese http://sites.google.com/site/pragueprotein/publicat Strukturní data jsou přístupná kliknutím na čtyrmístné PDB kódy.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život