Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Dybal, CSc.
Název tématuStudium mechanismu micelace a gelace termosenzitivních polymerů metodami Ramanovy a infračervené spektroskopie
AnotaceTermosenzitivní polymery a kopolymery na bázi peptidů a etherových nebo akrylamidových struktur nabízejí řadu aplikací v lékařství i technice díky svým pozoruhodným fyzikálním vlastnostem. Gelace vodných roztoků trojblokových kopolymerů je makroskopický jev, který je podmíněn vzájemně provázanými efekty na úrovni mikro- (micelace) a nano-struktur (konformace), avšak tyto vazby nejsou dosud přesvědčivě stanoveny a mechanismus gelace není stále plně objasněn. Cílem práce je přispět k pochopení procesů gelace a micelace v takových systémech využitím moderních metod Ramanovy a infračervené spektroskopie v kombinaci s molekulárním modelováním (kvantově chemické výpočty). Získané výsledky mohou být využity např. při designu syntetických polymerů s vlastnostmi vhodnými pro biomedicinální účely. Podle zaměření studenta může být práce orientována spíše teoreticky nebo experimentálně.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život