Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek, Ph.D.
Konzultant RNDr.Tereza Skálová, Ph.D.
Název tématuStudium struktury a funkce biologických makromolekul s aplikacemi pro biotechnologie a biomedicínu.
AnotaceŽivotní funkce organismů jsou na molekulární úrovni vykonávány proteiny, DNA, RNA nebo jejich komplexy. Funkce těchto biologických molekul přitom úzce souvisí s jejich strukturními vlastnostmi. Pomocí metod rentgenové difrakce je možné přesně určit prostorovou strukturu mnohých biologických molekul a objasňovat tak jejich funkci z hlediska jejich prostorového uspořádání. Těmito přístupy budou studovány nové enzymy využitelné pro průmyslové biotechnoligcké aplikace (lakázy, oxidázy, proteázy, aj.) nebo bílkoviny zásadního významu v imunitním systému savců, v boji proti rakovině, anebo významné pro udržování rovnováhy imunitního systému člověka.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život