Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Dohnálek, Ph.D.
Konzultant Ing.Jarmila Dušková, Ph.D.
Název tématuProstorová strukturní analýza chitinolytických enzymů střevní bakteriální mikroflory.
AnotaceBakterie tlustého střeva produkují několik enzymů štěpících chitin. Tento enzymov‎ý chitinolytický komplex degraduje buněčné stěny plísní obsahujících chitin, a působí tak pozitivně na lidské zdraví. Detailní studium enzymů jedné z těchto bakterií vede k poskytnutí důležitých charakteristik a vlastností těchto molekul, včetně stanovení jejich prostorové struktury pomocí rentgenové difrakce. Získané v‎ýsledky budou využitelné při nasazení těchto látek jako léčiv proti mikrobiálním infekcím. Práce bude zaměřena na izolaci enzymů z bakteriálních extraktů, stanovení aktivity, krystalizaci a stanovení prostorové struktury enzymů pomocí metod rentgenové difrakční anal‎ýzy s následným využitím výpočetních metod pro analýzu získaných strukturních údajů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život