Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jiří Brus, Dr.
Konzultant Ing.Larysa Starovoytová, PhD
Název tématuStudium struktury a dynamiky konformačních změn blokových polypeptidů a oligopeptidů s termoresponzivním chováním
Anotace"Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium konformace a charakterizace vlivu hydratace na konformaci a konformační dynamiku peptidů a polypetidů, které jsou součástí syntetických modifikovaných kopolymerů určených pro medicinální aplikace. Zvýšená pozornost bude věnována lokalizaci a charakterizaci molekul vody v blízkosti polymerního řetězce. Zároveň hodáme posoudit celkové změny ve velikosti polymerních domén a morfologii těchto kopolymerních systémů v závislosti na primární struktuře (sekvenci aminokyselin) a molární hmotnosti obou polymerních komponent. Pro systematické studium interakce hydrofobních a hydrofilních peptidů s vodou bude použita řada krátkých modelových sekvencí (oligopeptidů), jež budou plně izotopicky obohaceny 13C a 15N. Hlavní technikou užitou k těmto studiím bude NMR spektroskopie vysokého rozlišení (operační frekvence 1H je 600 MHz). "

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život