Školitel
(případně konzultant)
RNDr Sabina Abbrent Nováková, PhD
Název tématuPolymerní elektrolyty vhodné pro lithiové polymerní baterie
AnotaceSoučasné lithiové baterie, které běžně nacházíme ve spotřební elektronice, mají stále závažné nedostatky a budou vyžadovat další technologické inovace. V literatuře bylo popsáno velké množství polymerních elektrolytů (PE) od suchých po plastifikované nebo gelové systémy, ale dosud nebylo nalezeno uspokojivé řešení.
Vhodné polymerní systémy s optimalizovaným složením musí také být kompatibilní s elektrodami a to vše vyžaduje hluboké základní znalosti fyzikálně-chemických jevů souvisejících s mechanizmy vodivosti a interakcí mezi polymerem, pohyblivými složkami a dalšími komponenty baterie, což vyžaduje důkladné studium vlastností ovlivňujících iontovou vodivost a podrobnou charakterizaci dynamiky a fyzikálně-chemických vlastností materiálů.
Experimentální techniky, jako jsou impedanční spektroskopie a NMR spektroskopie, jsou nezbytné k vyjasnění vlivu různého složení vzorků z hlediska výsledných mechanických, tepelných a především elektrochemických vlastností a budou hlavními používanými technikami. Důraz lze však změnit podle předpokladů a schopností studenta.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život