Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Petr Štěpánek, DrSc.
Konzultant Mgr.Martin Hrubý, Ph.D.
Název tématuTermoresponsivní polymerní systémy pro lokální terapie
AnotaceTermoresponzivní (někdy také nazývané termosenzitivní) polymery s dolní kritickou rozpouštěcí teplotou jsou rozpustné při nízké teplotě a vysráží se při vyšší teplotě zákalu. Obzvlášť důležité jsou polymery, kde lze tohoto přechodu docílit ve vodném prostředí v okolí fyziologické teploty 37oC. Tyto polymery pak mohou po injekci do tkáně vyvořit nanostrukturované depo, využitelné například pro brachyterapii pevných nádorů (léčba lokalizovaným nosičem radioaktivity) či jako tkáňový scaffold (podpůrná matrice) pro regeneraci poškozené tkáně. Cílem dizertace je syntéza a charakterizace termoresponsivních biokompatibilních polymerů včetně hybridních systémů a detailní charakterizace jejich fázového chování fyzikálně-chemickými metodami, především rozptylem světla, rentgenového záření a neutronů. Na vybraných vzorcích bude ve spolupráci s externími partnery provedeno biologické testování.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život