Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jaroslav Stejskal, CSc.
Název tématuMateriály kombinující vodivé polymery a drahé kovy
AnotaceKomposity vodivých polymerů, jako je např. polyanilin, a drahých kovů mohou být připraveny třemi základními způsoby: (1) pouhým míšením obou složek, (2) oxidací anilinu sloučeninami drahých kovů, a (3) redukcí sloučenin drahých kovů polyanilinem. Poslední dva postupy jsou hlavním předmětem zájmu. Cílem práce je příprava materiálů vyznačujících se (a) originální nanostukturou, a to jak z hlediska polymeru tak i kovu, (b) vysokou elektrickou vodivostí, (c) a s důrazem na možnosti využití v katalýze, a (d) potenciálně i v dalších aplikacích (úprava vod, těžba drahých kovů, antibakteriální látky, elektrodové materiály, ap.). Studie anilinu mohou být rozšířeny do oblasti substituovaných anilinů, pyrrolu, a kopolymerů uvedených látek.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život