Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jan Pilař, DSc.
Název tématuOptimalizace stabilizačních systémů chránících polymery před vlivem atmosferického stárnutí založená na nových poznatcích o heterogenitě degradačních procesů.
AnotaceCílem práce je přispět k objasnění průběhu degradačních procesů omezujících použitelnost polymerních materiálů v medicinální a technické praxi a zlepšení ochrany polymerů proti dopadům těchto procesů, které spočívají ve zhoršování jejich zejména mechanických a optických vlastností. Práce bude zahrnovat přípravu vzorků stabilizovaných polymerů (jak panenských tak recyklovaných) k testování a v průběhu jejich zrychlené fotodegradace a termodegradace v modelových podmínkách pak sledování jejich mechanických a optických vlastností, měření rozložení paramagnetických produktů přeměn stabilizátorů uvnitř vzorků (nitroxidů) prostorově rozlišenou elektronovou spinovou rezonancí (ESRI), sledování rozložení oxidačních produktů uvnitř vzorků infračervenou spektroskopií a zpracování experimentálních dat moderními simulačními a dekonvolučními technikami. Výsledky budou využity k návrhu účinnějších stabilizačních systémů pro konkrétní polymery a aplikace.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život