Školitel
(případně konzultant)
Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
Konzultant RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Název tématuVezikulární polymerní struktury a jejich interakce v různých typech prostředí
AnotaceMezi dynamicky se rozvíjející témata polymerní vědy patří tzv. vezikulární struktury. Jde o sférické samouspořádané částice typického rozměru desítek nanometrů skládající se z jádra tvořeného rozpouštědlem, které je obklopeno dvouvrstvou membránou. Polymerní vezikuly jsou díky svým vlastnostem velmi vhodné pro mnoho aplikací chemických (např. nanoreaktory) nebo biologických (např. diagnostika nebo nosiče biologicky aktivních látek). Jednou z moderních metod formování takových částic je nanoprecipitace, jejíž výhodou je možnost docílit výrazných rozdílů ve struktuře a velikosti vznikajících objektů v závislosti na parametrech experimentálních přípravy. Příprava je však často limitována nízkou reprodukovatelností, nicméně tento nedostatek lze překlenout např. s využitím tzv. mikrofluidních metod. Jedním z cílů práce bude rozvoj a porovnání nanoprecipitačních metodik nerovnovážné samoasociace blokových kopolymerů. Práce se dále zaměří na značení vezikulárních systémů značkami umožňujícími jejich stopování nebo zobrazování, jako jsou fluorescenční značky, anorganické nanočástice nebo případně radioizotopové značky. Těžištěm práce bude charakterizace připravených systémů mikroskopovými a rozptylovými metodami, časově rozlišeným fluorescenčním zobrazováním, fluorescenční korelační spektroskopií a případně metodami radioizotopového zobrazování. Připravené systémy budou poskytnuty biologickým pracovištím, kde budou testovány jejich vlastnosti a interakce pomocí špičkových zobrazovacích přístrojů s ohledem na jejich zamýšlené aplikace.
Vysoké školyPřírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život