Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Martin Hrubý, PhD.
Název tématuSamouspořádané nanosystémy jako diagnostické a theranostické kontrastní látky pro neinvazivní zobrazování v medicíně
AnotaceNeinvazívní biofyzikální zobrazovací metody (tj. metody umožňující zobrazit vnitřek pacienta bez nutnosti chirurgické intervence) jsou klíčovou součástí moderní medicíny umožňující správné stanovení diagnózy, ale i zpětnou evaluaci efektivity léčby umožňující její personalizaci (theranostika). Mezi nejčastěji používané neinvazivní zobrazovací metody patří radiodiagnostické metody (rentgen, počítačová tomografie – CT, jednofotonová emisní výpočetní tomografie – SPECT, pozitronová emisní tomografie – PET), magnetická rezonance – MRI, ultrazvuk, ale nověji i fluorescenční metody v blízké infračervené oblasti. V některých případech nelze dosáhnout dostatečného kontrastu přímo, ale je nutné podat látku velmi dobře zobrazitelnou příslušnou metodou, která má nehomogenní biodistribuci a vykontrastuje obraz. Náplní dizertační práce bude příprava a detailní fyzikálně-chemické studium samouspořádaných nanosystémů jako biodegradovatelných netoxických kontrastních činidel pro neinvazivní diagnostiku a theranostiku se zaměřením na MRI, ultrazvukové zobrazování a radiodiagnostické metody, modelově též fluorescenci. Budou připravena tzv. multimodální diagnostika umožňující zobrazení téže látky více metodami najednou, takže takový kontrast bude univerzálnější. Nanosystémy budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování a student se bude aktivně podílet na interpretaci jejich biologického chování.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život