Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Sergej Filippov, Ph.D.
Název tématuNové flourované kopolymery pro mikrofluidiku
AnotaceTématem projektu je design a charakterizace nových blokových kopolymerů založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), jejichž jeden blok je fluorovaný. Tyto kopolymery jsou vhodné pro tvorbu mikročástic s úzkou disperzitou pomocí mikrofluidní technologie. Roztokové vlastnosti mikročástic budou studovány pomocí řady metod, zejména izotermální titrační kalorimetrie, elektronové paramagnetické spektroskopie, rozptylu světla a fluorescenční korelační spektroskopie.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život