Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Sergej Filippov, Ph.D.
Název tématuKopolymery odvozené od poly(2-alkyl-2-oxazolinů) reagující na různé stimuly
AnotaceProjekt je zaměřen na výzkum blokových kopolymerů založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), které jsou citlivé na různé vnější stimuly - změna pH či teploty, světlo, přítomnost plynů atd. Samouspořádání těchto kopolymerů bude studováno řadou metod, především izotermální titrační kalorimetrií, elektronovou paramagnetickou spektroskopií, maloúhlovým rozptylem Rentgenového záření či neutronů a rozptylem světla.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život