Školitel
(případně konzultant)
Dr.Borislav Angelov, PhD.
Název tématuStudie struktury a vlastností polymerních nanočástic pro biomedicinální aplikace
AnotaceZájem o polymerní nanočástice v posledním desetiletí stále roste. Podávaní léčiv (např. kancerostatik) prostřednicvím nanočástic patří v současné době mezi nejdůležitější aplikace. Takové nanočástice mohou být připraveny samouspořádávacím procesem nebo syntézou. Funkcionalizovanim jejich povrchu může být dosaženo zlepšení vlastností důležitých při zachycovaní a uvolňování léčiv. Je velkou výzvou, zvláště v polymerní chemii, dosáhnout takových vlastností se zcela syntetickým systémem. Různé strukturní metody jako maloúhlový rozptyl záření X a neutronů budou užity ke stanovení struktury nanočástic, u kterých je v nejvýšší míře dosaženo žádoucí vlastnosti. Student prohloubí svoje znalosti polymerní chemie a fyziky, a seznámí se s metodami pro strukturní charakterizaci polymerů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život