Školitel
(případně konzultant)
Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Název tématuMultifunkční materiály na bázi elektricky vodivých polymerních kompozitů
AnotaceElektricky vodivé polymerní kompozity jsou perspektivní multifunkční materiály se širokým aplikačním potenciálem v obalové technice, elektronice a sensorice. V této práci bude pozornost zaměřena na nemísitelné polymerní směsi se selektivní distribucí částic vodivého plniva. V závislosti na výsledné fázové struktuře (morfologie směsi, lokalizace plniva) je možné řídit elektrickou vodivost kompozitu. Cílem práce je tedy popis a vysvětlení vývoje fázové struktury během míchání v tavenině a jeho vliv na vlastnosti kompozitu. Struktura směsí bude charakterizována pomocí metod elektronové mikroskopie. Tokové a elektrické vlastnosti směsí budou studovány pomocí simultánních elektricko-reologických experimentů.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život