Školitel
(případně konzultant)
IngJiří Kotek, Dr.
Název tématuVliv plniva a matrice na deformační a lomové chování polypropylenových kompozitů
AnotaceCílem práce je popis vlivu jednotlivých úrovní strukturní hierarchie na výsledné mechanické chování částicových kompozitů. Předmětem studia budou materiály s matricí tvořenou izotaktickým polypropylenem lišící se jednak typem, velikostí, tvarem a povrchovou úpravou plniva, jednak specifickou nukleací matrice. Mechanické chování bude hodnoceno jak krátkodobými testy (tahové zkoušky, lomová mechanika), tak i testy dlouhodobými (creep, únava). Výsledkem práce bude formulace struktury optimální pro jednotlivé případy namáhání, případně formulace struktury s vyváženými vlastnostmi pro krátkodobé i dlouhodobé namáhání.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život