Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Zbyněk Pientka, CSc.
Konzultant Ing.Jakub Peter
Název tématuPolymerní pěny jako materiály pro separaci plynů
AnotaceMembránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností je výrazná energetická úspornost v porovnání s klasickými termálně řízenými procesy. Cílem práce je příprava a charakterizace polymerních pěn s různou morfologií a charakterizace jejich fyzikálně-chemických vlastností, s ohledem na využití pro separaci plynných směsí se současným využitím polymerních pěn jako plynových tlakových zásobníků. Práce bude zahrnovat studium rozpustnosti a permeability různých plynů a jejich směsí skrze stěny buněk polymerních pěn.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život