Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Zbyněk Pientka, CSc.
Konzultant Ing.Jakub Peter
Název tématuNové polymerní materiály pro membránové procesy
Anotace"Membránové procesy jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností jsou energetická úspornost, spolehlivost a ekologická šetrnost - v porovnání s klasickými separačními procesy (destilace, sorpce). Polymerní membrány jsou například schopné separovat směsi plynů a par na základě sítového efektu - různé plyny difundují mezi polymerními řetězci různou rychlostí. Rozhodující pro výslednou separační účinnost je jak chemická struktura polymeru tak morfologie výsledné membrány. Takto jsme v naší laboratoři objevili, že polymerní pěny, jako mnohačetné membránové soustavy, mohou účinně selektivně „sorbovat“ plyny. Koncept technologie byl patentován a nyní se toto téma rozvíjí. Zlepšení separačních vlastností lze dosáhnout vhodnou kombinací připravených polymerů s různými typy plniv (např. uhlíkové nanotrubičky) v podobě kompozitních membrán, které jsou dalším předmětem našeho výzkumu. Jiné membrány vyvíjené v našem oddělení jsou určeny pro práci v palivových článcích za vyšších teplot. K tomu syntetizujeme nové typy monomerů na bázi iontových kapalin, které se pak polymerují. Cílem práce je syntéza nových typů polymerů, příprava membrán na bázi těchto materiálů a charakterizace jejich fyzikálně-chemických vlastností např. permeabilita a difuzivita plynů a par, termická stabilita, mechanická odolnost, morfologie - mikroskopie, SEM, AFM. Tento výzkum bude řešen v rámci grantových projektů týkajících se alternativních zdrojů energie (čištění bioplynu, palivové články PEM, …), získávání helia, likvidace ekologických zátěží."

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život